Ydelser

Jeg tilbyder

  • Arbejdspladskurser
  • Konsulentbistand til kommuner

Se nærmere oplysninger om de enkelte ydelser under rullepanelet.