Seniorpension

Den meget omtalte seniorpension er vedtaget med virkning fra 1. januar 2020. I første omgang bliver det kommunerne, der skal sagsbehandle ansøgninger om seniorpension. 

Reglerne om seniorpension ligner til en vis grad de tidligere regler om seniorførtidspension. Ligheden er først og fremmest, at en af betingelserne for at opnå seniorpension er, at ansøgeren har langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet svarende til 20-25 års tilknytning forud for ansøgningen. Det er dog ikke længere et krav, at tilknytningen er aktuel. Det betyder, Læs videre “Seniorpension”