Min baggrund

Jeg er uddannet socialrådgiver og jurist. Jeg startede på jura-studiet, da jeg havde arbejdet næsten 8 år som socialrådgiver og fortsatte arbejdet som socialrådgiver i de første år på studiet, indtil jeg fik et mere juridisk relevant studiejob. Det er nu 9 år siden, jeg afsluttede min kandidat i jura.

Arbejdet med sagsbehandling i almindelighed og jura i særdeleshed har altid fyldt mig med energi og begejstring – både i mine socialrådgiverjobs og som jurist. Jeg interesserer mig for jura og finder arbejdet med at løse vanskelige problemstillinger interessant og udfordrende.

Det overordnede mål med mit arbejde er at medvirke til at sikre, at borgerne behandles ordentligt og efter reglerne. Jeg ved, at alle sagsbehandlere ønsker at gøre et godt stykke arbejde og træffe korrekte afgørelser, men ofte er udfordret af vanskelig og kompleks lovgivning, som er svær at håndtere og gennemskue. Jeg vil derfor gerne gøre en indsats for at sikre, at kvaliteten i arbejdet i kommunerne er så høj som muligt og gøre sagsbehandlerne så kompetente som muligt i den del af sagsarbejdet, der handler om lovgivningen.

Min interesse for juraen og mine kompetencer udspringer af følgende erfaring:

  • 2018 – : Selvstændig konsulent, underviser, forlagsejer og forfatter
  • 2016 – 2018: Borgerrådgiver i Nyborg Kommune
  • 2015 – 2016: Koordinator for rehabiliteringsteamet i Assens kommune
  • 2011 – 2015: Lektor i socialret, socialrådgiveruddannelsen i Odense (UCL)
  • 2010 – 2011: Fuldmægtig i Ankestyrelsen
  • 2005 – 2010: Uddannelse til jurist
  • 2003 – 2005: Faglig koordinator, Roskilde Kommune, pensions- og boligstøtteafd.
  • 2001 – 2003: Socialrådgiver ved RevaFyn, Fyns Amt
  • 1998 – 2001: Socialrådgiver ved Roskilde Kommune, pensions- og boligstøtteafd.
  • 1995 – 1998: Uddannelse til socialrådgiver

Herudover har jeg været ansat som forfatter på lovdatabasen NIS, hvor jeg forfattede artikler på børn- og ungeområdet. Jeg har desuden været ansat som ekstern lektor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.