Ledighedsydelse

Ledighedsydelse, 1. udgave 2019, 94 sider. 

Pris 120 kr. Da jeg har afviklet min virksomhed afregner jeg ikke moms.

Fås også som e-bog via saxo.com (pris 94,95 kr. – hvis du er saxo premium medlem koster e-bogen 64,95 kr.)

Når en person visiteres til fleksjob, vil personen være berettiget til ledighedsydelse, hvis personen får perioder med ledighed, sygdom eller ferie. Reglerne om ledighedsydelse lever deres eget stille liv og bliver ofte overset, når der skal skrives om forsørgelsesydelse på det sociale område.

Bogen inddrager derfor alle facetter af reglerne om ledighedsydelse. Fra selve ydelsen og betingelserne for denne, over opfølgningsregler, rådighedsforpligtelsen, sanktioner, beskæftigelsesindsatsen og tillægsydelser i form af kurser, mentor m.v.  

De regler, der følger af den nye beskæftigelsesindsatslov fra 1.1.2020 er beskrevet i bogen ligesom de nye regler om vejledningspligt forud for afgørelse om sanktioner, ligeledes med ikrafttræden d. 1.1.2020, er gennemgået i bogen. 

Ud over en grundig gennemgang af reglerne om ledighedsydelse, indeholder bogen også forklaringer og beskrivelser af forvaltningsretlige regler og juridisk metode. Formålet med dette er at medvirke til, at læseren får en forståelse for, hvorfor reglerne er udformet, som de er, og hvordan tilsvarende problemstillinger løses i fremtidige situationer. 

Bogen er målrettet sagsbehandlere, der i det daglige arbejde er i berøring med reglerne om ledighedsydelse – enten som myndighedssagsbehandler eller som sagsbehandler i andre funktioner, hvor der er brug for viden om ledighedsydelse. Endvidere vil socialrådgiverstuderende eller andre studerende, som i løbet af studiet arbejder med beskæftigelsesområdet med fordel kunne anvende bogen. Endelig vil organisationer m.fl. kunne anvende bogen med henblik på viden om, hvilke regler, rettigheder og pligter, der gælder for de medlemmer, der er visiteret til fleksjob eller på vej til at blive det.

Se også bogen om fleksjob.