Førtidspension

Førtidspension, 1. udgave 2019, 97 sider

Pris 120 kr. Da jeg har afviklet min virksomhed afregner jeg ikke moms.

E-bog bestilles via saxo.com og koster 94,95 kr. – hvis du er saxo premium medlem koster e-bogen 64,95 kr.

Bogen indeholder en grundig gennemgang af reglerne om førtidspension. Den kommer omkring alle regler, som gælder, når der skal træffes afgørelse om førtidspension. Det vil sige de almindelige betingelser, tildelingskriterier, rehabiliteringsplan og -team, sager som er utvivlsomme eller åbenbart formålsløse, førtidspension med revision, frakendelse og meget mere. 

Ud over en grundig gennemgang af reglerne om førtidspension, indeholder bogen også forklaringer og beskrivelser af forvaltningsretlige regler og juridisk metode. Formålet med dette er at medvirke til, at læseren får en forståelse for, hvorfor reglerne er udformet, som de er, og hvordan tilsvarende problemstillinger løses i fremtidige situationer. 

Bogen er målrettet sagsbehandlere, der i det daglige arbejde er i berøring med førtidspension – enten som myndighedssagsbehandler eller som sagsbehandler i andre funktioner, hvor der er brug for viden om førtidspension. Endvidere vil socialrådgiverstuderende eller andre studerende, som i løbet af studiet arbejder med beskæftigelsesområdet med fordel kunne anvende bogen. Endelig vil organisationer, fagforeninger m.fl. kunne anvende bogen med henblik på viden om, hvilke regler, rettigheder og pligter, der gælder for deres medlemmer, hvis førtidspension kunne være relevant generelt eller i konkrete situationer. 

Se også bogen om fleksjob.