Fleksjob

Fleksjob, 2. udgave. 94 sider.

Normalpris 120 kr. Da jeg har afviklet min virksomhed afregner jeg ikke moms.

E-bog bestilles via saxo.com – Pris 94,95 kr. (er du saxo premium medlem koster e-bogen 64,95 kr.)

Bogen om fleksjob er en opdatering af 1. udgaven, som udkom i december 2018. Der er nye kapitel og paragrafnumre, så indholdet er opdateret i forhold til den nye beskæftigelsesindsatslov, som trådte i kraft d. 1. januar 2020. Herudover gennemgås og beskrives de nye regler om seniorfastholdelsesfleksjob og reglerne om muligheden for at sige nej til behandling uden ydelsesmæssige konsekvenser.

Ud over en grundig gennemgang af reglerne om fleksjob, indeholder bogen også forklaringer og beskrivelser af forvaltningsretlige regler og juridisk metode. Formålet med dette er at medvirke til, at læseren får en forståelse for, hvorfor reglerne er udformet, som de er, og hvordan tilsvarende problemstillinger løses i fremtidige situationer. 

Fleksjob-bogen er målrettet sagsbehandlere, der i det daglige arbejde er i berøring med fleksjobreglerne – enten som myndighedssagsbehandler eller som sagsbehandler i andre funktioner, hvor der er brug for viden om fleksjob-området. Endvidere vil socialrådgiverstuderende eller andre studerende, som i løbet af studiet arbejder med beskæftigelsesområdet med fordel kunne anvende bogen. Endelig vil organisationer, fagforeninger m.fl. kunne anvende bogen med henblik på viden om, hvilke regler, rettigheder og pligter, der gælder for deres medlemmer, hvis et fleksjob kunne være relevant generelt eller i konkrete situationer.

Se også bogen om ledighedsydelse og bogen om førtidspension.