Behandling af persondata

Brug af personoplysninger

Virksomheden Mona Walther indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med udførelsen af opgaver som led i virksomhedens ydelser. Virksomheden indsamler kun personoplysninger, der er nødvendige for at udføre den aftalte opgave.

Virksomheden Mona Walther indsamler følgende personoplysninger: 

  • Navn
  • Titel
  • Arbejdstelefonnummer
  • Arbejdsmail
  • Arbejdsadresse

Ved køb af bøger indsamles oplysninger om: Navn, Adresse, E-mail.

Personoplysningerne behandles kun med det formål at levere den aftalte ydelse, f.eks. for at kunne levere undervisning og konsulentydelser, ved fakturering og forsendelse af bøger.

Hvis der i forbindelse med konsulentbistand udveksles persondata, anser virksomheden Mona Walther sig som databehandler. Der skal i så fald indgås databehandleraftale.

I forbindelse med Virksomheden Mona Walthers afholdelse af kurser, fremsendelse af bøger, registrering af interesse for nyhedsbrev, hvor der indsamles personoplysninger, anser Virksomheden Mona Walther sig som dataansvarlig.

Personoplysningerne slettes, når formålet med behandlingen er opfyldt.

Du kan gøre indsigelse over behandlingen af dine personoplysninger, og du kan til enhver tid trække dit samtykke til databehandling tilbage. Kontakt venligst Virksomheden Mona Walther pr. telefon eller e-mail, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder.